31.10.2023

Тыва дыл хүнү-биле!

Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) мурнундан силер бүгүдеге Тыва дыл хүнү-биле байыр чедирерин чөпшээреп көрүңер!

Хүндүлүг чаңгыс чер чурттугларым!

Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) мурнундан силер бүгүдеге Тыва дыл хүнү-биле байыр чедирерин чөпшээреп көрүңер!


Тыва улус үе-дүптен бээр байлак культуралыг, онзагай төөгүлүг, чечен-мерген дылдыг. Өгбелеривис дылының дузазы-биле бодунуң салгалдарын эки мөзү-бүдүштүг, төрээн черинге болгаш чонунга бердинген төлептиг кижилер кылдыр кижизидип чораан. Ол дээрге чүс-чүс чылдар дургузунда хынаттынган күш-түр. Дылывыстың сөскүрүн, чаражын, байлаан чүгле ону хүн бүрүде ажыглап чоруур кижи билир.

Дыл – чоннуң бот-тускайлаң, онзагай чоруунуң үндезини, кол демдээ болгаш сагыш-сеткилиниң илередикчизи. Тыва дылывысты камгалап, а харын-даа улам сайзырадыры-биле элээн ажылдар республикада чоруп турар. Дээди Хурал «Тыва Республикага 2024-2033 чылдарда тыва дылдың хөгжүлдезинге күрүне деткимчезиниң эчис сорулгаларын» деткип турар. Бо чугула документ тыва дылдың сазыралынга идигни бээр ужурлуг.

Төрээн дылывысты үнелеп, ону үргүлчү ажыглап, аныяк салгалдарга байлак хевээр дамчыдып бээрин кижи бүрүзү бодунуң дорт хүлээлгези кылдыр көрүп, ону сайзырадыры-биле тодаргай базымнарны кылып чорууруңарны күзедим. Бо чараш национал каттыжылга – Тыва дыл хүнү-биле өг-бүлеңерге аас-кежикти, ажыл-агыйыңарга чедиишкиннерни күзеп тур мен!

Хүндүткел-биле,

Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы К. Даваа


Последние новости

Профилактические осмотры студентов Тувинского государственного университета

В течение двух дней, с 30 ноября по 1 декабря специалисты отделений Центр здоровья и консультативно-оздоровительный Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики,

Акция в честь Международного дня борьбы со СПИДом

1 декабря в Доме народного творчества прошла акция в честь Международного дня борьбы со СПИДом.

Новые возможности для рождения детей

В Министерстве здравоохранения на уровне заместителя министра здравоохранения Нелли Ховалыг состоялась встреча с представителем медицинского центра «Диагрупп» из Бурятии врачом-репродуктологом Ириной Сафроновой.

Card image

Как найти и использовать действующие промокоды для скидок

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш email не публикуется. Обязательные поля отмечены *